Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Reschen / Resia (I) - Nauders (A) (1460m - 2850m)

滑雪圣地信息 Reschen / Resia (I) - Nauders (A)

一千米滑雪道 211km
简单的 90km
中等难度的 100km
高难度的 21km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置
拉绳式吊椅
沙发式吊椅
小游艇
造雪机
   
冰河
   
半管型滑道
   
雪地公园
   
强力照明滑雪道
   
越野滑雪 km
   
雪橇滑道
   
   

滑雪场 Reschen / Resia (I) - Nauders (A)

一个住宿 in the ski area
Reschen / Resia (I) - Nauders (A)

Mountain Chalet Vinschgau

St. Valentin - San Valentino
12 人 (~205m²)
房间: 6
远程滑道: ~50m