Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Plagne Soleil (2050m)

滑雪场信息 Plagne Soleil

一个半管型滑道 -
一个雪地公园 -
越野滑雪 -
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园 -
一个托儿所 -
一个滑冰场 -
一个雪橇滑道 -
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅 -
一个室内游泳池 -
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室 -
一个影院 -

图片 Plagne Soleil

Plagne Soleil
Plagne Soleil
13 住宿 in the ski resort
Plagne Soleil

Chalets des Alpages

Plagne Soleil
7 人 (~60-66m²)
房间: 4
远程滑道: ~0m

Chalets des Alpages

Plagne Soleil
8 人 (60-70m²)
房间: 5
远程滑道: ~0m

Chalets des Alpages

Plagne Soleil
9 人 (75-82m²)
房间: 5
远程滑道: ~0m

Chalets des Alpages

Plagne Soleil
10 人 (75-82m²)
房间: 5
远程滑道: ~0m

Chalets des Praz

Plagne Soleil
7 人 (60-66m²)
房间: 4
远程滑道: ~100m

Chalets des Praz

Plagne Soleil
8 人 (60-70m²)
房间: 5
远程滑道: ~100m

Chalets des Praz

Plagne Soleil
10 人 (75-82m²)
房间: 5
远程滑道: ~100m

Granges du Soleil

Plagne Soleil
4 人 (35-40m²)
房间: 2
远程滑道: 0m

Granges du Soleil

Plagne Soleil
6 人 (40-45m²)
房间: 3
远程滑道: 0m

Granges du Soleil

Plagne Soleil
6** 人 (50-65m²)
房间: 3
远程滑道: 0m

Granges du Soleil

Plagne Soleil
8 人 (75-90m²)
房间: 4
远程滑道: 0m

Lodges des Alpages

Plagne Soleil
6 人 (~29-38m²)
房间: 2
远程滑道: ~50m

Lodges des Alpages

Plagne Soleil
8 人 (~44-55m²)
房间: 3
远程滑道: ~50m