Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Oz en Oisans (1350m)

滑雪场信息 Oz en Oisans

一个半管型滑道 -
一个雪地公园
越野滑雪
一个强力照明滑雪道
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场
一个雪橇滑道
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅 -
一个室内游泳池
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室 -
一个影院

图片 Oz en Oisans

Oz en Oisans
Oz en Oisans
12 住宿 in the ski resort
Oz en Oisans

Chalet Dauphiné

Oz en Oisans
12 人 (~160m²)
房间: 7
远程滑道: ~100m

Chalet Clos du Pré family

Oz en Oisans
12 人 (~145m²)
房间: 6
远程滑道: ~100m

Chalet Clos du Pré T1

Oz en Oisans
10 人 (~97m²)
房间: 5
远程滑道: ~100m

Chalet Clos du Pré T3

Oz en Oisans
12 人 (~145m²)
房间: 7
远程滑道: ~100m

Chalet Clos du Pré T3S

Oz en Oisans
12 人 (~145m²)
房间: 7
远程滑道: ~100m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
4 人 (~40m²)
房间: 3
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
6 人 (~65m²)
房间: 4
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
8 人 (~90m²)
房间: 5
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
10 人 (~115m²)
房间: 6
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
10* 人 (~115m²)
房间: 6
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
12 人 (~125m²)
房间: 7
远程滑道: 0m

Chalet des Neiges

Oz en Oisans
14 人 (~165m²)
房间: 8
远程滑道: 0m