Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Montafon (700m - 2430m)

滑雪圣地信息 Montafon

一千米滑雪道 117km
简单的 62km
中等难度的 45km
高难度的 10km
   
滑雪道总数 80
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置 35
拉绳式吊椅 7
沙发式吊椅 18
小游艇 10
造雪机 610
   
冰河
   
半管型滑道
   
雪地公园 1
   
强力照明滑雪道
   
越野滑雪 68km
   
雪橇滑道 2
   
   

滑雪场 Montafon

2 住宿 in the ski area
Montafon

Chalet Montafon Pleasure I

Gaschurn
24 人 (~400m²)
房间: 9
远程滑道: ~1,3km

Chalet Montafon Pleasure II

Gaschurn
24 人 (~400m²)
房间: 9
远程滑道: ~1,3km