Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Saint Sorlin (1600m)

滑雪场信息 Saint Sorlin

一个半管型滑道 -
一个雪地公园 -
越野滑雪 -
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场 -
一个雪橇滑道 -
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅 -
一个室内游泳池
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室 -
一个影院 -

图片 Saint Sorlin

Saint Sorlin
Saint Sorlin
10 住宿 in the ski resort
Saint Sorlin

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
4 人 (25-30m²)
房间: 2
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
5 人 (27-35m²)
房间: 2
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
6 人 (30-35m²)
房间: 2
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
6* 人 (35-40m²)
房间: 3
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
7 人 (40-45m²)
房间: 2,5
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
8 人 (53m²)
房间: 2
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
8* 人 (50-60m²)
房间: 3
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
9 人 (50-70m²)
房间: 3
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
10 人 (60-70m²)
房间: 3
远程滑道: ~200m

Fermes de Saint Sorlin

Saint Sorlin
12 人 (80-90m²)
房间: 5
远程滑道: ~200m