Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Bach - Lechtal (1100m)

滑雪场信息 Bach - Lechtal

一个半管型滑道 -
一个雪地公园 -
越野滑雪 -
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校 -
一个滑雪幼儿园 -
一个托儿所 -
一个滑冰场 -
一个雪橇滑道 -
一个超市
一家银行 -
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧 -
一个迪斯科舞厅 -
一个室内游泳池 -
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室 -
一个影院 -
9 住宿 in the ski resort
Bach - Lechtal

Lech-Chalet Berg

Bach - Lechtal
5 人 (~113m²)
房间: 3
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Familie

Bach - Lechtal
5 人 (~75m²)
房间: 3
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Herz

Bach - Lechtal
4 人 (~65m²)
房间: 3
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Hund

Bach - Lechtal
5 人 (~75m²)
房间: 2
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Jagd

Bach - Lechtal
2 人 ( ~40m²)
房间: 2
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Kuschel

Bach - Lechtal
2 人 (~63m²)
房间: 2
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Liebe

Bach - Lechtal
2 人 (~40m²)
房间: 1
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Romantik

Bach - Lechtal
4 人 (~65m²)
房间: 3
远程滑道: ~350m

Lech-Chalet Stein

Bach - Lechtal
2 人 (~63m²)
房间: 2
远程滑道: ~350m