Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Châtel (1200m)

滑雪场信息 Châtel

一个半管型滑道
一个雪地公园
越野滑雪
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场
一个雪橇滑道
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅
一个室内游泳池
一个供暖的露天游泳场
一间健康室
一个影院

图片 Châtel

Châtel
Châtel
16 住宿 in the ski resort
Châtel

Chalet Châtel CAN01

Châtel
21 人 (300m²)
房间: 11
远程滑道: ~50m

Chalet Châtel CYA01

Châtel
10 人 (~195m²)
房间: 6
远程滑道: ~200m

Chalet Petit Châtel

Châtel
10 人 (140m²)
房间: 5
远程滑道: ~600m

Chalet Châtel CBN01

Châtel
15 人 (~130m²)
房间: 6
远程滑道: ~1km

Chalet Châtel CCS01

Châtel
12 人 (~120m²)
房间: 5
远程滑道: ~1km

Chalet Châtel CLR01

Châtel
15 人 (~165m²)
房间: 6
远程滑道: ~250m

Chalet Châtel CNE01

Châtel
18 人 (~200m²)
房间: 7
远程滑道: ~200m

Chalet Châtel CPD01

Châtel
10 人 (~100m²)
房间: 5
远程滑道: ~300m

Chalet Châtel CPN01

Châtel
20 人 (~300m²)
房间: 9
远程滑道: ~350m

Chalet Châblais

Châtel
16 人 (~260m²)
房间: 8
远程滑道: ~50m

Chalet Charmant

Châtel
20 人 (~320m²)
房间: 10
远程滑道: ~100m

Chalet Cristal de Neige

Châtel
12 人 (~160m²)
房间: 7
远程滑道: ~600m

Chalet Linga Soleil

Châtel
15 人 (~230m²)
房间: 9
远程滑道: ~600m

Chalet Petit Bijou Châtel

Châtel
4 人 (~57m²)
房间: 2,5
远程滑道: ~400m

Chalet Pré La Joux

Châtel
14 人 (~250m²)
房间: 8
远程滑道: ~200m

Chalet du Linga

Châtel
15 人 (~200m²)
房间: 8
远程滑道: ~350m