Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Châtel (1200m)

滑雪场信息 Châtel

一个半管型滑道
一个雪地公园
越野滑雪
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场
一个雪橇滑道
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅
一个室内游泳池
一个供暖的露天游泳场
一间健康室
一个影院

图片 Châtel

Châtel
Châtel
23 住宿 in the ski resort
Châtel
1 / 2

Chalet Ramoneur Savoyard

Châtel
12 人 (~128m²)
房间: 5
远程滑道: ~350m

Chalet Châblais

Châtel
15 人 (~260m²)
房间: 8
远程滑道: ~50m

Chalet Châtel CAN01

Châtel
21 人 (300m²)
房间: 11
远程滑道: ~50m

Chalet Châtel CHV01

Châtel
16 人 (~220m²)
房间: 8
远程滑道: ~2,7km

Chalet Châtel CLV01

Châtel
12 人 (~170m²)
房间: 6
远程滑道: ~250m

Chalet Châtel CPD01

Châtel
10 人 (~100m²)
房间: 5
远程滑道: ~300m

Chalet Châtel CPN01

Châtel
20 人 (~300m²)
房间: 9
远程滑道: ~350m

Chalet Châtel CSX01

Châtel
10 人 (~250m²)
房间: 6
远程滑道: ~400m

Chalet du Linga

Châtel
15 人 (~200m²)
房间: 8
远程滑道: ~350m

Chalet Petit Châtel

Châtel
10 人 (140m²)
房间: 5
远程滑道: ~600m

Chalet Châtel CAL01

Châtel
15 人 (~180m²)
房间: 7
远程滑道: ~250m

Chalet Châtel CBN01

Châtel
15 人 (~130m²)
房间: 6
远程滑道: ~1km

Chalet Châtel CCS01

Châtel
12 人 (~120m²)
房间: 5
远程滑道: ~1km

Chalet Châtel CLR01

Châtel
15 人 (~165m²)
房间: 6
远程滑道: ~250m

Chalet Châtel CLS01

Châtel
19 人 (~200m²)
房间: 9
远程滑道: ~500m

Chalet Châtel CMO01

Châtel
10 人 (250m²)
房间: 6
远程滑道: ~850m

Chalet Châtel CNE01

Châtel
18 人 (~200m²)
房间: 7
远程滑道: ~200m

Chalet Châtel CNZ01

Châtel
8 人 (~80m²)
房间: 4
远程滑道: ~100m

Chalet Châtel COR01

Châtel
16 人 (~230m²)
房间: 7
远程滑道: ~500m

Chalet Châtel CSL01

Châtel
10 人 (~200m²)
房间: 5
远程滑道: ~400m
1 / 2 (23 结果)