Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Zillertal (600m - 3250m)

滑雪圣地信息 Zillertal

一千米滑雪道 83km
简单的 28km
中等难度的 41km
高难度的 13km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置 36
拉绳式吊椅 19
沙发式吊椅 11
小游艇 6
造雪机 400
   
冰河 1
   
半管型滑道 1
   
雪地公园 3
   
强力照明滑雪道
   
越野滑雪 2km
   
雪橇滑道 2
   
   
9 住宿 in the ski area
Zillertal

Chalet Prestige Hochfügen

Hochfügen
8 人 (136m²)
房间: 5
远程滑道: ~80m

Chalet Zillertal Pearl

Kaltenbach
7 人 (~100m²)
房间: 5
远程滑道: 0m

Chalet Alpengold Zillertal

Kaltenbach
12 人 (~210m²)
房间: 7
远程滑道: 0m

Chalet Heustadl Zillertal

Kaltenbach
9 人 (~90m²)
房间: 6
远程滑道: 0m

Spa Lodge Zillertal

Kaltenbach
9 人 (~125m²) n°1
房间: 4
远程滑道: 0m

Spa Lodge Zillertal

Kaltenbach
10 人 (~125m²) n°2
房间: 4
远程滑道: 0m

Chalet Bergfreude Zillertal

Kaltenbach
10 人 (~120m²) n°1
房间: 3
远程滑道: 0m

Chalet Bergfreude Zillertal

Kaltenbach
12 人 (~190m²) n°2
房间: 5
远程滑道: 0m

Chalet Zillertal Juwel

Kaltenbach
15 人 (~240m²)
房间: 7
远程滑道: 0m