Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Dolomiti Superski (834m - 3269m)

滑雪圣地信息 Dolomiti Superski

一千米滑雪道 1200km
简单的 360km
中等难度的 720km
高难度的 120km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置 437
拉绳式吊椅 116
沙发式吊椅 228
小游艇 93
造雪机 4700
   
冰河 1
   
半管型滑道 10
   
雪地公园 20
   
强力照明滑雪道 20
   
越野滑雪 1177km
   
雪橇滑道 25
   
   

图片 Dolomiti Superski

Dolomiti Superski
Dolomiti Superski
8 住宿 in the ski area
Dolomiti Superski

Chalet Kronplatz

Olang Kronplatz - Valdaora
8 人 (230m²)
房间: 8
远程滑道: ~20m

K-Lodge

Olang Kronplatz - Valdaora
10 人 (~220m²)
房间: 6
远程滑道: ~20m

Chalet Dolomiti Diamant

Santa Cristina - Val Gardena
6 人 (~200m²)
房间: 5
远程滑道: ~1km

Chalet Dolomiti Dream

Santa Cristina - Val Gardena
8 人 (~290m²)
房间: 6
远程滑道: ~1km

Casa Alta Badia CMU01

La Villa - Alta Badia
10 人 (~240m²)
房间: 6
远程滑道: ~700m

Casa Alta Badia CVT01

La Villa - Alta Badia
8 人 (~90m²)
房间: 5
远程滑道: ~700m

Chalet Val Gardena

Wolkenstein - Val Gardena
19 人 (~270m²)
房间: 9
远程滑道: ~1km

Dolomiti-Lodge

Sankt Vigil - San Vigilio Kronplatz
6 人 (~80m²)
房间: 4
远程滑道: ~7km