Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Chamonix Mont-Blanc (950m - 3842m)

滑雪圣地信息 Chamonix Mont-Blanc

一千米滑雪道 152km
简单的 52km
中等难度的 70km
高难度的 30km
   
滑雪道总数 74
绿色的 15
蓝色的 25
红色的 24
黑色的 10
   
滑雪场上山吊椅装置 47
拉绳式吊椅 16
沙发式吊椅 16
小游艇 15
造雪机 304
   
冰河 2
   
半管型滑道 2
   
雪地公园 2
   
强力照明滑雪道
   
越野滑雪 58km
   
雪橇滑道
   
   
14 住宿 in the ski area
Chamonix Mont-Blanc

Chalet Vallée de Chamonix

Chamonix
12 人 (~245m²)
房间: 7
远程滑道: ~7km

Chalet Canada

Chamonix
8 人 (~140m²)
房间: 5
远程滑道: ~50m

Chalet Chamonix Panorama

Chamonix
6 人 (~90m²)
房间: 4
远程滑道: ~50m

Chalet Eole

Chamonix
8 人 (~190m²)
房间: 6
远程滑道: ~400m

Chalet Gaia

Argentière
8 人 (~185m²)
房间: 5
远程滑道: ~150m

Chalet Hevea

Argentière
12 人 (~200m²)
房间: 6
远程滑道: ~1km

Chalet Macha

Chamonix
10 人 (~160m²)
房间: 5
远程滑道: ~1,6km

Chalet Marius

Argentière
10 人 (~170m²)
房间: 6
远程滑道: ~1,5km

Chalet Perseverance

Chamonix
12 人 (~210m²)
房间: 7
远程滑道: ~1,8km

Chalet Peyrlaz

Chamonix
10 人 (~210m²)
房间: 6
远程滑道: ~1,9km

Chalet Sepia

Chamonix
3 人 (~35m²)
房间: 2
远程滑道: ~700m

Chalet Serac

Chamonix
7 人 (~120m²)
房间: 4
远程滑道: ~300m

Chalet Tilleul

Chamonix
12 人 (~200m²)
房间: 8
远程滑道: ~1,1km

Chalet Athina

Les Houches
12 人 (~170m²)
房间: 7
远程滑道: ~200m