Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Val d'Isère (1850m)

滑雪场信息 Val d'Isère

一个半管型滑道
一个雪地公园
越野滑雪
一个强力照明滑雪道
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场
一个雪橇滑道
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅
一个室内游泳池
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室
一个影院

图片 Val d'Isère

Val d'Isère
Val d'Isère
8 住宿 in the ski resort
Val d'Isère

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
4 人 (~35m²)
房间: 2
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
5 人 (~63m²)
房间: 3,5
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
6 人 (45-66m²)
房间: 3
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
6* 人 (~66m²)
房间: 4
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
8 人 (64-79m²)
房间: 4
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
8* 人 (~79m²)
房间: 4
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
10 人 (105-114m²)
房间: 5
远程滑道: ~50m

Chalets du Jardin Alpin

Val d'Isère
12 人 (~127m²)
房间: 6
远程滑道: ~50m