Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Belle Plagne (2050m)

滑雪场信息 Belle Plagne

一个半管型滑道 -
一个雪地公园 -
越野滑雪 -
一个强力照明滑雪道 -
一个体育用品商店
一座滑雪学校
一个滑雪幼儿园
一个托儿所
一个滑冰场 -
一个雪橇滑道 -
一个超市
一家银行
一台自动提款机
一家饭店
一个酒吧
一个迪斯科舞厅 -
一个室内游泳池 -
一个供暖的露天游泳场 -
一间健康室 -
一个影院 -

图片 Belle Plagne

Belle Plagne
Belle Plagne
9 住宿 in the ski resort
Belle Plagne

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
4 人 (~37m²)
房间: 2
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
6 人 (~48m²)
房间: 3
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
6* 人 (~52m²)
房间: 3
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
8 人 (~72m²)
房间: 4
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
10 人 (~105m²)
房间: 5
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
12 人 (~115m²)
房间: 6
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
14 人 (~150m²)
房间: 7
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
16 人 (~190m²)
房间: 8
远程滑道: 0m

Balcons de Belle Plagne

Belle Plagne
20 人 (~235m²)
房间: 10
远程滑道: 0m