Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Oberstaufen (850m - 1708m)

滑雪圣地信息 Oberstaufen

一千米滑雪道 18km
简单的 6km
中等难度的 5km
高难度的 7km
   
滑雪道总数
绿色的
蓝色的
红色的
黑色的
   
滑雪场上山吊椅装置 12
拉绳式吊椅 10
沙发式吊椅 1
小游艇 1
造雪机
   
冰河
   
半管型滑道
   
雪地公园
   
强力照明滑雪道
   
越野滑雪 km
   
雪橇滑道 1
   
   

滑雪场 Oberstaufen

2 住宿 in the ski area
Oberstaufen

Chalet de la Liberté Ambiente

Oberstaufen
4 人 (~100m²)
房间: 3
远程滑道: ~650m

Chalet de la Liberté Exquisite

Oberstaufen
4 人 (~100m²)
房间: 3
远程滑道: ~650m