Contact

0049-721-4672475

info@alpenchalets.com

Aletsch Arena (1845m - 2869m)

滑雪圣地信息 Aletsch Arena

一千米滑雪道 104km
简单的 42km
中等难度的 50km
高难度的 12km
   
滑雪道总数 53
绿色的
蓝色的 19
红色的 29
黑色的 5
   
滑雪场上山吊椅装置 35
拉绳式吊椅 15
沙发式吊椅 8
小游艇 12
造雪机 128
   
冰河 1
   
半管型滑道 1
   
雪地公园 3
   
强力照明滑雪道 2
   
越野滑雪 11km
   
雪橇滑道 6
   
   

滑雪场 Aletsch Arena

一个住宿 in the ski area
Aletsch Arena

Chalet Aletsch CEL01

Riederalp
6 人 (~144m²)
房间: 4
远程滑道: ~1km